Видни политически и дъжавни дейци - членове на колегията са: Найчо Цанов, Александър Цанов, Александър Панов, Иван Чонос, Атанас Минков, Панайот Каменов, Кръстьо Ножаров, Александър Ангелов и др. Те са вземали достойно участие в управлението на държавата като политически лидери, депутати, участници във висши органи на държавното управление.