Съвместен семинар на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” И АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – ВИДИН

"СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ"

Лектор :
Светлин Михайлов
съдия в Апелативен съд - София


09.10.2015 г.

Начален час:14.00 ч.
Зала № 1 на ВРС