Публична покана с предмет Организиране и провеждане на събития